Mellem Sund og Bælt
logo
Aflevering:

Er ikke oprettet
Fernisering:

Er ikke oprettet

 • Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle fotografer med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt, inklusive de sydlige øer samt Bornholm og naboøerne.

 • Tilmelding

Tilmelding kan alene ske på hjemmesiden www.mellemsundogbælt.dk

 • Juridik

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder og den afholdende fotoklub kan ikke drages til ansvar for eventuelle sagsanlæg og krav. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor. Dette skal ved tvivlsspørgsmål kunne dokumenteres.

 • Tema og kategorier.

Temaet for billederne er frit. Billederne bedømmes i deres respektive kategorier. MSoB følger de af SDF fastsatte regler for afviklingen af bedømmelsen.

Dommernes valg er endeligt og er inappellabelt.

 • Kategorierne er:

Hver autor kan deltage med op til 4 billeder pr. kategori. I Special kategorien ”Mit bedste portræt” kan hver author deltage med 2 billeder. Specialkategori kan indeholde både monokrome og farvebilleder.

Papir, Farve
Digital, Farve
Papir, Monokrom
Digital, Monokrom
Papir , Monokrom og farve, Speciel kategori (emne kan skifte fra år til år)

Deltagende billeder må ikke tidligere have deltaget i ”Mellem Sund og Bælt”.

 • Billederne i kategorierne PAPIR

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 60 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 


De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

 • Billederne i Speciel kategorien ”Mit bedste portræt”

Der kan indgå både farve og monokrom.

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 60 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 

De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

 • Filupload

Retningslinjer for filupload:

Navngivning af fil er fri (men skal udfyldes), dog må autors navn ikke indgå som del af navnet.

Kun jpg/jpeg filer accepteres.

De uploadede billeder skal kunne reproduceres til trykte medier (300 dpi).

Digitale billeder må højst være (B * H) 1920px x 1080px.

Farverummet skal være sRGB.

Max. billedstørrelse er 50 Mb

Systemet skalerer selv billeder, men dommerne har adgang til den originale fil.

 • Præmiering

Der uddeles SDF medaljer og diplomer.
I hver kategori uddeles 1 guldmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje.

Dommerne kan i hver kategori tildele 1 personligt dommerdiplom samt et fælles dommerdiplom.

Billeder, der har fået tildelt medalje, kan ikke samtidig tildeles dommerdiplom eller fælles dommerdiplom.

 • Dommere

Dommerne forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

 • Brug af indleverede billeder.

Billeder uploadet til konkurrencen forbliver på www.mellemsundogbælt.dk og kan ikke kræves slettet af autor. Autor kan via sin brugerprofil vælge om billederne må vises i det offentlige galleri. Originalfilerne kan kun ses af dommere og billedsekretær. De kan frit bruges til promovering af konkurrencen og udarbejdelse af katalog.

 • Sidste frist.

Alle tidsfrister for upload, indlevering, betaling mv. vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Deltagergebyr

Deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Indbetaling

Indbetaling af deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

 • Mærkning af billeder

Papirbilleder skal mærkes med labels som kan downloades fra konkurrencens hjemmeside samt med tydelig angivelse af retning med en pil i øverste venstre hjørne

 

Definitioner 

MONOCHROME BILLEDER

I denne kategori placeres:

Sort/hvide billeder der er fremstillet digitalt eller analogt.

Monochrome billede er billeder i én farve (hvid regnes ikke som en farve) og gråtoner.

Billeder tonede i mere end en enkelt farve, herunder Sepia, Bruntoning, Cyanotype, Selenium tone og lignende flertonede effekter vil blive placeret i kategorien farve.

FARVEBILLEDER

Heri indgår flerfarvede billeder samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

SERIER (ikke i brug 2017)

En serie kan bestå af 3 til 6 billeder der i emne danner en helhed, og bliver bedømt som ét værk. Hvert billede i serien skal være et separat billede. Er der flere motiver (billeder) på ét ark, vil de indgå i relevant kategori (farve eller monochrome). Serier kan være enten farve eller monochrome.

PORTRÆT

Det er et billede af et menneske. Der er nogle billeder, hvor omgivelserne er ligeså vigtige som menneskene. Der er andre billeder, hvor handlingen er vigtig. Der findes billeder, hvor kroppen er vigtigere end ansigtet. Nogle hvor situationen er vigtigere end personen. Et portræt udelader alle disse ting - personens ansigt bliver det vigtigste. Det er det, man normalt vil kalde et portræt. Et portræt er endvidere altid et portræt af nogen. Det forestiller et bestemt menneske, som lever eller har levet. 

UDSTILLING

Papirbilleder skal afleveres opklæbet på let støttekarton egnet til ophæng. Hermed menes, at kartonet skal være tilstrækkelig stift, så billederne ikke buer ved ophængning. Det samlede billede må ikke være tykkere end maks. 3 mm. Billedet må ikke opklæbes på fiberplader af nogen art.

 

Billeder der ikke overholder disse regler, vil ikke deltage i bedømmelsen.


Copyright © 2008 - 2017 Mellem Sund og Bælt