Mellem Sund og Bælt
logo
Aflevering:

Er ikke oprettet
Fernisering:

Er ikke oprettet

  • Deltagelse

Konkurrencen er åben for alle fotografer med bopæl vest for Øresund og øst for Storebælt, inklusive de sydlige øer samt Bornholm og naboøerne.

  • Tilmelding

Tilmelding kan alene ske på hjemmesiden www.mellemsundogbælt.dk

  • Juridik

Autorerne hæfter for det juridiske indhold af deres billeder og den afholdende fotoklub kan ikke drages til ansvar for eventuelle sagsanlæg og krav. Ved billeder sammensat af flere elementer, skal ophavs- og brugsretten til alle elementer ligge hos autor. Dette skal ved tvivlsspørgsmål kunne dokumenteres.

  • Tema og kategorier.

Temaet for billederne er frit. Billederne bedømmes i deres respektive kategorier. MSoB følger de af SDF fastsatte regler for afviklingen af bedømmelsen.

Dommernes valg er endeligt og er inappellabelt.

  • Kategorierne er:

Hver autor kan deltage med op til 4 billeder pr. kategori. I Special kategorien ”Langtidseksponering” kan hver author også deltage med 4 billeder. Specialkategori kan indeholde både monokrome og farvebilleder.

Papir, Farve
Digital, Farve
Papir, Sort /Hvid
Digital, Sort / Hvid
Papir , Sort /Hvid og farve, Speciel kategori (emne kan skifte fra år til år)

Deltagende billeder må ikke tidligere have deltaget i ”Mellem Sund og Bælt”.

Billederne i kategorierne PAPIR

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.


Er billederne ikke monteret, så de er velegnede til udstillingen vil de ikke komme med på udstillingen

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 60 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 


De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

Billederne i Speciel kategorien ”Langtidseksponering”

Der kan indgå både farve og monokrom.

Indlevering af fysiske billeder skal ske på foto- eller printpapir opklæbet på støttekarton egnet til ophængning (se definitioner), og i emballage der kan bruges til returnering af disse.


Er billederne ikke monteret, så de er velegnede til udstillingen vil de ikke komme med på udstillingen

Billedstørrelse skal være 30 X 40 cm, 50 x 60 cm eller 60 X60 cm incl. Passepartous, andre størrelser vil blive afvist. 

De digitale billeder skal uploades på www.mellemsundogbælt.dk.

Filupload

Retningslinjer for filupload:

Navngivning af fil er fri (men skal udfyldes), dog må autors navn ikke indgå som del af navnet.

Kun jpg/jpeg filer accepteres.

De uploadede billeder skal kunne reproduceres til trykte medier (300 dpi).

Digitale billeder må højst være (B * H) 1920px x 1080px.

Farverummet skal være sRGB.

Max. billedstørrelse er 50 Mb

Systemet skalerer selv billeder, men dommerne har adgang til den originale fil.

Præmiering

Der uddeles SDF medaljer og diplomer.
I hver kategori uddeles 1 guldmedalje, 1 sølvmedalje, 1 bronzemedalje.

SDF point vil ikke fremgå af hjemmesiden, da det alene er SDF der administrerere disse point efter indberetning af placeringer fra MSOB 2018

Dommerne kan i hver kategori tildele 1 personligt dommerdiplom samt et fælles dommerdiplom.

Billeder, der har fået tildelt medalje, kan ikke samtidig tildeles dommerdiplom eller fælles dommerdiplom.

Dommere

Dommerne forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for billedbedømmelse som beskrevet af SDF.

Brug af indleverede billeder.

Billeder uploadet til konkurrencen forbliver på www.mellemsundogbælt.dk og kan ikke kræves slettet af autor. Autor kan via sin brugerprofil vælge om billederne må vises i det offentlige galleri. Originalfilerne kan kun ses af dommere og billedsekretær. De kan frit bruges til promovering af konkurrencen. Der vil ikke blive udarbejdet et trykt katalog, men der kan bestilles en PDF fil efter ferniseringen.

Sidste frist.

Alle tidsfrister for upload, indlevering, betaling mv. vil fremgå af ”MSoB info”.

Deltagergebyr

Deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

Indbetaling

Indbetaling af deltagergebyr vil fremgå af ”MSoB info”.

Mærkning af billeder

Papirbilleder skal mærkes med labels som kan downloades fra konkurrencens hjemmeside samt med tydelig angivelse af retning med en pil i øverste venstre hjørne

Definitioner 

SORT / HVIDE BILLEDER

I denne kategori placeres:

Sort/hvide billeder der er fremstillet digitalt eller analogt.

SORT / HVIDE billede er billeder i sort/hvid og gråtoner.

Billeder tonede i Sepia, Bruntoning, Cyanotype, Selenium tone og lignende flertonede effekter vil blive placeret i kategorien farve.

FARVEBILLEDER

Her indgår alle former for flerfarvede billeder samt billeder, der ikke kan regnes for sort / hvide.

LANGTIDSEKSPONERING

Der findes ingen generelt accepteret definition på, hvad langtidseksponering er men vi har fundet følgende forklaring.

Langtidseksponering er billeder taget ved brug af længere eksponeringstid end der er nødvendig for at opnå et korrekt eksponeret fotografi.

Det kan blandt andet opnås om dagen ved at bruge filtre eller om natten med eller uden brug af filtre, med den bevidste hensigt at skabe en sløret effekt på et bevægeligt objekt, der er typisk for langtidseksponering.

Typiske resultater er billeder af diffus himmel med udtrukne skyer, udglattet ”blødt” vand, slørede spøgelsesagtige mennesker, stjerne-, måne- eller lysspor.

Det er ikke varigheden af eksponeringen, der kvalificerer den som et langtidseksponeret billede, men meningen er at fange bevægelige genstande med længere eksponeringstid end nødvendigt, og derved skabe et langtidseksponeret billede.

Hvis man vil lave langtidseksponering ved kraftigt dagslys, kan man anvende ND-filtre (Neutrale Gråfiltre) for at reducere lysets intensitet. På den måde kan man overskride de normale lukkertider for et givet motiv, og opnå den tilsigtede effekt.

UDSTILLING

Papirbilleder skal afleveres opklæbet på let støttekarton egnet til ophæng. Hermed menes, at kartonet skal være tilstrækkelig stift, så billederne ikke buer ved ophængning. Det samlede billede må ikke være tykkere end maks. 3 mm. Billedet må ikke opklæbes på fiberplader af nogen art.

Billeder der ikke overholder reglerne, vil ikke deltage i bedømmelsen.


Copyright © 2008 - 2018 Mellem Sund og Bælt